Eva Faflíková - Kovačová - Krajka a textilní práce

PaedDr. EVA FAFLÍKOVÁ - KOVAČOVÁ
nar. 25. 7. 1963 v Českých Budějovicích

STUDIUM VÝTVARNÝCH OBORŮ V PLZNI

ÚČAST VE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI S VÝTVARNÝMI PRAKTICKÝMI I TEORETICKÝMI PRACEMI

1988 OBHÁJEN DOKTORÁT V OBORU

1986 - 2007 NĚKOLIK SAMOSTATNÝCH I KOLEKTIVNÍCH VÝSTAV

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ V DIJONU, FRANCIE

MNOŽSTVÍ VÝSTAV SVÝCH ŽÁKŮ

1987 - 2008 PRACUJE JAKO PEDAGOG V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

STUDIUM ARTETERAPIE V PLZNI

PRACUJE S HANDICAPOVANÝMI DĚTMI

OD ROKU 2006 PRACUJE V OBLASTI PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI / VE SPOLUPRÁCI S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU, CENTREM NADÁNÍ A DĚTSKOU MENSOU /

VEDE VÝTVARNOU DÍLNU A DÍLNU S PRVKY ARTETERAPIE V ZŠ B. BOLZANA o.p.s. V TÁBOŘE

OD ROKU 2008 PRACUJE JAKO EXTERNÍ PRACOVNÍK NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH