• © Ladislav Grossmann
    © Ladislav Grossmann

Ladislav Grossmann - Grafika

Ladislav Grossmann

Narozen v roce 1961 v Olomouci.
V letech 1975 – 1979 absolvoval obor grafická úprava na Střední grafické škole v Hellichově ulici v Praze.
Žije v Náměšti na Hané.

www.ladislavgrossmann.cz

Výběr výstav z posledních let

2004 Galerie Rubikon Olomouc
2010 Galéria Fontána Piešťany
2011 Moravské divadlo Olomouc
2012 Atrium Prostějov
2014 Malá galéria Michalovce
2015 Atrium Prostějov
2010 a 2013 Trienále akvarelu Lučenec

Ladislav Grossmann se v malbě věnuje především akvarelu. 
Převládajícím námětem je krajina. Ladislav některé obrazy vystavuje působení živlů – nechává je vymrzat nebo smývat deštěm, pak se k nim vrací a dotváří je. V jeho obrazech se propojuje konkrétní krajina s imaginární krajinou, kterou si každý nosíme uvnitř sebe. Důležité místo na obrazech zaujímá detail krajiny – kameny nebo odlesky hladiny. V posledních letech Ladislav experimentuje s grafikou – zejména se suchou jehlou, monotypem a aktivní grafikou. Grafika bývá definována jako prostředek sloužící k multiplikaci obrazu. To může budit dojem, že všechny vzniklé tisky jsou nutně identické. U některých technik tomu tak nepochybně je. Technika barevné, případně dodatečně kolorované suché jehly, kterou jsou vytvořeny vystavené grafiky, tento efekt nepřináší. Proces tisku skýtá velký prostor pro náhodu, každý výtisk je originálem. V Ladislavově grafice jsou patrny dvě linie - reflexe „všednodenních“ témat – rodina, matka, dětství, otcovství a výtvarné uchopení biblických textů, zde zastoupené částí cyklu na text knihy Kazatel – „všechno má svůj stanovený čas“ a „je čas sázet...“. Při tvorbě grafik Ladislav často využívá dětských kreseb nebo šrámů na plechu, který již ztratil svůj původní účel. Mám-li vymezit prostor, kam umístit Ladislavovu grafickou tvorbu, volím trojúhelník s vrcholy Vladimír Boudník, Bohuslav Reynek a Marc Chagall.

Jiří Mach, červenec 2016

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann

© Ladislav Grossmann