• © Šárka Pelikánová & Míla Svatková
    © Šárka Pelikánová & Míla Svatková

Mandaly pro Radost
Šárka Pelikánová – mandaly
Míla Svatková – doprovodné texty
Beda Svatková – mandálky

O MANDALÁCH

Co je mandala?

Slovo „mandala“ pochází ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu a znamená kruh, oblouk, magický oblouk.
Ve své podstatě významu je „mandala“ kruhový obrazec se středem, z něhož (či do něhož) směřují symetricky uspořádané tvary. Mandala  však nemusí být pouze kruh, jak ukazují např. indické jantary – 
kruh ve čtverci - znázorňující spojení božského s pozemským.
Tyto obrazce obklopují člověka od nepaměti, vždyť  Slunce, Měsíc a hvězdy i Země jsou mandalami.
Do našeho jazyka toto slovo přinesl psycholog C.G.Jung, žák S.Freuda.Dokázal tak propojit východní  filosofii se západní psychologií.
Mandalou může být a je květina,indiánský lapač snů, rozeta gotického kostela, egyptská pyramida, kruhový stůl vykládaný vzácným dřevem, meditační obrazec buddhistického mnicha, léčivé pískové obrazce indiánů, kruhy na vodní hladině při dešti, zdobené talíře, rotunda, věci z běžného života (šperky, koberce, ciferník hodin)…

Působení mandal

Již mnohé staré národy věděly o síle uschované ve středu mandaly.I my dnes můžeme využít této zvláštní síly,a to jak při vytváření mandaly, tak při relaxaci s již hotovou mandalou.
Mandala se tak stává terapeutickým nástrojem, prostředkem k poznání sebe sama, pomocníkem na cestě do míst, kde vládne Klid, Harmonie a Láska.
Když se na jakoukoli mandalu zadíváte,zjistíte, že i zdánlivě statický dvourozměrný obrázek „ožije“, pokud se soustředíte do jeho středu. Barvy se začnou prolínat, míchat a točit – jako by tančily.Když budete tento tanec chvíli sledovat, zpozorujete, že se Váš dech a tep zklidňuje a tělesné napětí se uvolňuje.
Mandala tak přináší energii, léčení, relaxaci, zklidnění, harmonizaci prostoru či je dokonce možno díky ní navázat spojení s jemnohmotnými bytostmi, jmenovitě s anděly a vílami, pokud na ně věříte. 

Přejeme Vám, milí návštěvníci výstavy, aby naše mandaly i doprovodné texty, psané právě na základě jejich působení, obohatily Váš život a zavedly Vás k zamyšlení nad jeho pravým smyslem a hodnotami.   
Autorky                                  
 
(informace převzaty z www.centrum-mandala.cz)
 

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková

© Šárka Pelikánová & Míla Svatková