Martin Zeiler

(*1589 ve Štýrsku,+1661 v Ulmu) - topograf

Otec jeho, protestantský farář a žák Melanchtonův, byl člověk zámožný a měl mimo jiné zboží dva domy a hospodářství v Muravě. Za protireformace r.1603 prodav svůj majetek opustil Štýrsko a usadil se v Ulmě. Mladý Zeiler vzdělával se hlavně ve Vitemberce, r. 1612 cestoval po Německu a přišel do Lince, kde se stal vychovatelem několika šlechticů, s nimiž se odebral r. 1615 na slavnou tehdáž „školu rožmberskou“ v Soběslavi, aby se přiučil češtině. R. 1617 cestoval se svými chovanci po Dolních Rakousích,na Moravě, pobyl 2 léta Štrasburku, r. 1620 navštívil Francii, r.1629 se usadil v Ulmě, kde se stal r. 1633 vrchním dozorcem gymnasijním a r. 1643 inspektorem škol německých. Zeměpisné práce Zeilerovy zjednaly mu zaslouženou zaslouženou slávu a mají podnes cenu historickou a kulturně historickou. Vstoupiv ve spolek se slavným mědiryjcem M.Merianem ve Frankfurtě n M. vydal celou řadu(přes 45)spisů, z nichž uvádíme: Descripio Hungariae(Ulm 1646;opravené vydání 1660), Descriptio Poloniae(Ulm 1647;rozmnožené vydání 1637,1663), Topographia Austriae (Frankfurt n M. 1649), Topographia regni Bohemiae, Moraviae et Silesiae oder Beschreibung der vornehmsten Stätt und Plätz in der Königreich Böhmen und einverleibten Ländern Mähren und Schlesien (Frankfurt n M. 1650,1659)