Matthäus Merian

(*1593 v Basileji,+1650 ve Schwalbachu)

Vyučil se mědiryjectví u Dietricha Meyera v Curychu a pracoval pak ve Francii ,zvl. v Paříži, v Holandsku a v Německu. Usadil se posléze ve Frankfurtě n. M., kde se svým tchánem Theodorem de Bry vedl rozsáhlou dílnu mědiryjeckou. Z jeho rytin dlužno uvésti zejména sbírku obrazů měst evropských Topographia (text od M.Zeillera, ve Frankfurtu od 1640; dokončeno až po smrti Merianově r. 1688, cekem 30 svazků, rytin přes 2000. Obrazy měst i krajin, jež Merian provedl, vynikají výtečnou perspektivou, méně ceny jsou pak ilustrace jimiž obohacoval četné knihy jako “Theatrum europaeum“, velké dílo ze současných dějin, bibli, Gottfriedovu „Chroniku“ aj.