Putovní výstava - Jak se žije v mateřských centrech

Putovní výstavu pořádá
Síť mateřských center Jihočeského kraje
a Rodičovské centrum RADOST, o.s.,
v Táboře v Galerii Bastion od 2. do 26.února 2010.

Cílem putovní výstavy je zajímavou formou seznámit veřejnost s myšlenkou mateřských center, s nabízenými prorodinnými službami a s činností Sítě mateřských center v České republice.
Mateřská centra nejsou jen místem setkávání maminek s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, ale nabízejí aktivní způsob trávení volného času a opravdu široké spektrum služeb pro celou rodinu (od „početí k smrti“). Zahrnují v sobě aktivity zaměřené na sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací, kreativní i ekologickou činnost. Mateřská centra se snaží zlepšovat kvalitu každodenního života uvnitř společnosti.

Výstava začala 11. května 2009 na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Vernisáž se konala v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center Spolu u kulatého stolu na závěr diskuze na téma Služby pro rodinu a prorodinná politika kraje. Akce proběhla pod záštitou náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Mgr. Ivany Stráské. Z Českých Budějovic pak putovala do Strakonic, Písku, Vodňan, Vimperka, Prachatic, Dubu u Prachatic, Mladé Vožice až dorazila do Tábora, kde stráví měsíc únor.

Na výstavě se fotkami prezentuje celkem 14 mateřských center z Jihočeského kraje – MC Máj České Budějovice, MC Kvítek Písek, MC Beruška Strakonice, RC Radost Tábor, MC Duha Vodňany, MC Klubíčko Mladá Vožice, MC Budulínek Vimperk, MC Dupy Dub z Dubu u Prachatic, MC Borovánek Borovany, MK Piškůtek České Velenice, RC Semaforáček Veselí nad Lužnicí, KM Andílek Hluboká nad Vltavou, Koala centrum Jindřichův Hradec, MC Klubíčko Benešov nad Černou.

Rodičovské centrum RADOST, o.s.
bylo založeno v prosinci 2006 a navazuje tak na desetiletou tradici Mateřského centra Radost, které vzniklo v dubnu 1997 jako jedna z aktivit obecně prospěšné společnosti Cheiron T. V Radosti se schází budoucí maminky, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené s dětmi předškolního věku (0 – 6 let) a také jejich prarodiče. Hlavním smyslem těchto setkávání je seznámit se a navázat nová přátelství, pohrát si, popovídat si, vyměnit si zkušenosti a něco nového se naučit. RC Radost organizuje první zájmové kroužky pro nejmenší děti, kurzy pro rodiče, tradiční i netradiční akce s dětmi i bez dětí.

Síť mateřských center, o.s.
Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy. Mateřská centra nabízejí „pomoc svépomocí“ (vzájemné naslouchání, výměna zkušeností, vzájemná služba, laické poradenství). Matky v mateřských centrech se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení. Mateřská centra výrazně přispívají k budování občanské společnosti a jsou protiváhou konzumnímu způsobu trávení času.
První mateřské centrum na území Československa v roce 1992 založila Rut Kolínská ve spolupráci s hnutím Pražské matky a YMCA Praha. Občanské sdružení Síť MC v ČR vzniklo v roce 2001. Síť posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových mateřských center, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době má Síť MC 315 členských mateřských center v celé České republice, v Jihočeském kraji je jich 22.

SEZNAM členských mateřských center v Jihočeském kraji – leden 2010
01. Benešov nad Černou - MC Klubíčko
02. Blatná - Kapřík
03. České Budějovice - MC Máj
04. České Budějovice - RC Rozárka
05. České Budějovice - MC Leporelo
06. České Budějovice - KRC Petrklíč
07. České Velenice - Mateřský klub Piškůtek
08. Český Krumlov - MC Míša
09. Dub u Prachatic - MC DUPY DUB
10. Hluboká n. Vltavou - KLUB MAMINEK ANDÍLEK
11. Křemže - MC Klub Křemílek
12. Milevsko - MC Delfínek
13. Mladá Vožice - MC Klubíčko
14. Písek - MC Kvítek, o.s.
15. Prachatice - MC Sluníčko
16. Strakonice - MC Beruška
17. Tábor - Rodičovské centrum RADOST
18. Trhové Sviny - MC Človíček NEBOJSA
19. Veselí nad Lužnicí - RC Semaforáček
20. Vimperk - MC Budulínek
21. Vodňany - MC Duha
22. Zdíkov - MC Amálka Zdíkov a centrum volného času